Tiburtina Ensemble & the Jistebnice Hymn Book

October 5, 2022, 10:00 pm

Share this Post

Baroque&Before
The Jistebnice hymn book (Photo: FDominec, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons)

The Tiburtina Ensemble presents sacred songs from The Jistebnice Hymn Book. Dating from the early 15th century, it’s the largest surviving compendium and the most important source of Hussite liturgy and singing in the Czech lands, containing Czech translations of Latin liturgy, religious hymns, songs to be sung at vespers, and Czech folk Christmas carols.

Tonight’s program was recorded live in concert June 17, 2021, in the Rájec-Jestřebí Castle, as part of the Concentus Moraviae International Music Festival. Thanks to WFMT’s association with the European Broadcasting Union, we’ll be able to offer tonight’s program as a stream for 30 days following the broadcast. A blue “Listen” button will appear when the link is accessible.

Playlist

Anonymous
The Jistebnice Hymn Book

Věřmež v Boha jednoho (Let us believe in one God) (Cantio)

Kristovoť jest ustavenie (Christ’s Commandment) (Cantio)

Poslýchajte slova smutná (Hear words of sorrow) (Lamentatio Aleph)

Zatmilo se jest (Darkness fell) (Responsorium)

Radujme se všickni nynie (Now let us all rejoice) (Cantio)

Hospodine, pro tvé svaté vzkříšenie (O Lord, for your holy resurrection) (Tropus)

Brány nebeské otevřel Hospodin (He Opened the Gates of Heaven) (Offertorium)

Vstal jesť Kristus z mrtvých (Christ has risen) (Cantio)

Všemohúcí král mocí svítězilú (This day the King omnipotent) (Sequence)

Nakrmil jest je z tučnosti (They should also be fed with the fat of wheat) (Introitus)

Tělo mé jest pravý pokrm (Whoever eats my flesh) (Alleluia)

Abychme hodně pamatovali (In order to remember for ever) (Prosa)

Kněžie obět Boží – Budiž pozdraveno, tělo Kristovo (The priests of the Lord offer) (Offertorium – Tropus)

Kolikrát kolivěk (For whenever you eat) (Communio)

Chvalmež Boha vždy dobrého (Let us praise God) (Cantio)

Děkujeme Hospodinu (We thank God) (Tropus)

Jezu Kriste, štědrý kněže (Jesus Chritst, o bounteous priest) (Cantio)

Bože mocný (God powerful)

Věřte v Boha jednoho (Let us believe in one God) (Cantio)

ARTISTS
Tiburtina Ensemble
Barbora Kabátková, artistic director
Ivana Bilej Brouková, soprano
Tereza Böhmová, soprano
Anna Chadimová Havlíková, mezzo-soprano
Daniela Čermáková, alto
Kamila Mazalová, alto